Audioteka to mobilna platforma oferująca dostęp do audiobooków przez serwis www, aplikacje mobilne na smartfony, tablety i samochody.

Dzięki współpracy z kluczowymi wydawnictwami Audioteka stworzyła największą kolekcję audiobooków w Polsce - ponad 8 000 tytułów!
Audioteka jest dostępna w ponad 10 językach, w tym polskim, czeskim, niemieckim, szwedzkim i hiszpańskim. Pozostaje liderem sprzedaży i jednocześnie największym producentem audiobooków w swoim regionie, dzięki czemu aktywnie kreuje najwyższej jakości ofertę audiobooków na rynku. Misją firmy jest podnoszenie popularyzacji literatury, dzięki jakości i sposobie dostarczania wartościowych treści.

Starszy Programista PHP

Miejsce pracy: Warszawa

Wynagrodzenie: 10 000 zł - 17 000 zł

Zakres odpowiedzialności

 • Wprowadzanie nowych funkcjonalności w oparciu o architekturę mikroserwisów
 • Usprawnianie procesów (narzędzia, procedury) rozwoju oprogramowania
 • Tworzenie dokumentacji tworzonych przez siebie aplikacji
 • Współudział we wdrażaniu aplikacji w środowiskach testowych i docelowych
 • Dbanie o czystość architektury rozwiązania
 • Wspieranie innych pracowników zespołu w rozwiązywaniu problemów programistycznych

Czego będziemy od Ciebie oczekiwać?

 • Doświadczenia w programowaniu PHP (5+ lat)
 • Doświadczenia w tworzeniu API (REST, HAL)
 • Dobrej znajomość Symfony (4, 5)
 • Doświadczenia w pracy z GITem
 • Dobrej znajomości baz danych (MySQL, Redis)
 • Umiejętności wykorzystania wzorców projektowych
 • Znajomość SOLID

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy z CQRS, event-sourcing i DDD,
 • Doświadczenie z Amazon Web Services
 • Znajomość React, Vue.js
 • Umiejętności dev-ops: Nginx, Redis, RabbitMQ, Jenkins
 • Znajomość SOLID
 • Konto Github/Bitbucket/Gitlab z projektami open-source

Oferujemy

 • Doświadczenie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i dynamicznie rozwijającej się za granicą
 • Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji, która jest pionierem na rynku mobilnym i której misją jest upowszechnianie kultury za pomocą nowych technologii
 • Przyjacielską i otwartą atmosferę pracy
 • Umowa o pracę lub kontrakt B2B, jeśli chcesz zachować swobodę zawodową będąc przedsiębiorcą
 • Biuro na granicach tzw. Mordoru blisko pętli tramwajowej Służewiec oraz stacji kolejki o tej samej nazwie
 • Benefity pracownicze (opieka medyczna, osobisty asystent)

Kontakt w sprawie pracy

Aby zgłosić swoją kandydaturę lub dowiedzieć się więcej, napisz na [email protected]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12 (dalej Audioteka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez Audioteka S.A. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 22 1 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Audioteka S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Audioteka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteka S.A. Ponadto Audioteka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Audioteka S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Telefon: +48 (22) 211 18 60
E-mail: [email protected]
Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12.